Historie

 

De oprichting van “Eensgezindheid” houdt ten nauwste verband met de oprichting van haar zustervereniging “Vrede en Vriendschap” in Herwen, al was het meer om de vrede te bewaren en niet om de vriendschap te versterken dat men aldaar eensgezind besloot bij de oprichting van een schutterij niet in zee te gaan met bewoners uit Aerdt. De denkbeelden in beide dorpsgemeenschappen, elk met een eigen karakter, strookten in die tijd zeker niet met een fusering of een gezamenlijke opbouw. Daarom werd toen ook het wat harde, maar voor de toekomst wijze besluit genomen om ieder zijns weegs te gaan. De koppen werden bij elkaar gestoken:

Op 30 april 1905 werd in een algemene vergadering de schutterij “Eensgezindheid” opgericht. 

Het is niet duidelijk of de naam toen ook direct aan de jonge vereniging werd gegeven, want op 30 juli 1905 verzocht de Directie van de schutterij te Aerdt, bestaande uit de heren Antoon Voss, Silvester Heijnen en Theodorus Reijers aan de Bugemeester van Herwen en Aerdt om toestemming dat er gedurende de optochten tijdens de kermis door de officieren sabels gedragen mochten worden.

Tijdens deze eerste algemene vergadering werd ook de Senaat gekozen, die als opdracht kreeg: “het gezellig samenleven te bevorderen  o.a. door het organiseren van gepaste vermakelijkheden tijdens de Aerdtse kermis.”

De samenstelling van dat eerste bestuur is een profiel van de Aerdtse bevolking in haar godsdienstige en sociale gelaagdheid uit die tijd:

 1. A.F. Voss, 35 jaar, landbouwer, RK
 2. W. Bruns, 31 jaar, landbouwer, RK
 3. J.H. de Warle, 37 jaar, arbeider, NH
 4. S.J.G. Heijnen, 40 jaar, molenaar, RK
 5. H.H. Vrehe, 24 jaar, landbouwer, RK
 6. Th. W. Reijers, 47 jaar, brievenbesteller, RK
 7. J.B. Blij, 49 jaar, visser, NH
 8. W. Hendriks, 51 jaar, visser, NH
 9. P.J. Schreven, 37 jaar, arbeider, RK
 10. Th. Kansen, 58 jaar, landbouwer, RK
 11. G. Sommers, 34 jaar, winkelier, RK

Koningspaar F. Burkhard - Van Valburg Jubileumjaar 1955

Zij zijn de grondleggers geweest van deze schutterij en hebben haar door de moeilijke beginjaren heengeloodst met wijs beleid en hard werken, overtuigd van de goede zaak waar zij voor stonden.

Voorzitters van Eensgezindheid:

A. F. Voss (geb.1870)

Th.A. Hendriksen (geb.1876)

G. Verkerk (geb.1858)

W.A. van Hall (geb.1872)

A.J.M. van Weegen (geb.1887)

L.W.M. Grob (geb.1930)

J.P.W. Bruns (geb.1938)

R.H.M. van Hall (geb.1967)

Bron: Kerk en Kermis te Herwen en Aerdt door J.H. Breuking en G.B. Janssen

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: